พิธีเปิด “โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกัญชา 1 ล้านต้น”

16 กรกฎาคม 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกัญชา 1 ล้านต้น” พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกระบี่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกัญชา 1 ล้านต้น” พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกระบี่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันกัญชาเป็นพืชที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจครัวเรือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมวิชาการเกษตรจึงส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความสนใจปลูกพืชกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และรองรับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม ที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศไทย และจะนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมต่อไป ส่งเสริมสนับสนุน


ด้วยโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืช GAP ให้กับเกษตรกรจำนวน 10 ราย มอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรชีวภาพ-ชีวภัณฑ์ จำนวน 10 ราย และมอบต้นกล้ากัญชาให้กลุ่มเกษตรกร จำนวน 2,000 ต้น จากนั้น เยี่ยมชมนิทรรศการกัญชง กัญชา และกระท่อม เยี่ยมชมงานแสดงสินค้ามาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้พืชแบบผสมผสาน และการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ย และร่วมปลูกต้นกัญชา พันธุ์พื้นเมืองหางกระรอก ร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้าส่วนต่างๆ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น