เฉลิมชัย เปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุน ร้านข้าวแกง 20 บาทถูกใจชุมชน

  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุน ร้านข้าวแกง 20 บาทถูกใจชุมชน ร่วมกับ นายชนินทร์ รุ่งแสง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ ตัวแทนมูลนิธิ ม.ร.ว เสนีย์ ปราโมช ผู้ประสานงานดำเนินโครงการ และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ เครือข่ายภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานโครงการดังกล่าว ณ ลานวัดภาณุรังษี ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่เขตบางพลัดและบางกอกน้อย

        สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว สืบเนื่องจากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนหาเช้ากินค่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในชุมชนเมือง ข้าวแกงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพและราคาข้าวแกงเป็นดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจปากท้องของคนรากหญ้าได้เป็นอย่างดี ข้าวแกงจานละ 20 บาทถือเป็นราคาที่คนหาเช้ากินค่ำสามารถจะซื้อกินเป็นที่พึ่งได้ แต่ในปัจจุบันร้านข้าวแกงที่ขายในราคา 20 บาทมีน้อยมากเจ้าของร้านต้องมีความอดทนและตั้งใจที่จะทำเพื่อช่วยเหลือกันในชุมชนแต่ก็ยังพอมีกำไรบ้าง ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือร้านข้าวแกงและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน คณะจัดงานจึงได้รวมตัวกันเพื่อที่จะช่วยเหลือร้านข้าวแกง 20 บาทในการที่จะลดต้นทุนภาระการผลิตให้กับร้านข้าวแกง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาแก๊สหรือราคาวัตถุดิบในการทำข้าวแกง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยในวันนี้เป็นการเริ่มต้นของโครงการซึ่งจะมีการมอบปัจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำข้าวแกงแก่ร้านนำร่องโครงการ 10 ร้าน และในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ยังได้มอบเม็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แก่ตัวแทนชุมชนเพื่อไปปลูกใช้ในครัวเรือน และหากเหลือใช้จะให้นำไปส่งต่อหรือขายให้กับร้านข้าวแกง 20 บาทนี้ได้ต่อไปด้วย ส่งเสริมสนับสนุน

        จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ร่วมงานได้ไปเยี่ยมและลองรับประทานข้าวแกง 20 บาทที่ร้านคุณปู่ชุมชนส่วนปรกเขตบางพลัดอีกด้วย โดยในโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้ร้านข้าวแกง 20 บาทมีอยู่ทั่วกรุงเทพในชุมชนแต่ละชุมชนอย่างน้อย 1 ร้าน โดยเชิญชวนผู้ที่สนใจรับการสนับสนุนติดต่อผ่านไลน์แอด @khowgang20baht หรือ โทรศัพท์ 02 507 5682  สายด่วน 1569 ธงฟ้ากระทรวงพาณิชย์

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น