โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต เปิดโอกาสเด็กสถานสงเคราะห์เข้าร่วม

กรม​พัฒนา​สังคม​และ​สวัสดิการ กระทรวงการ​พัฒนา​สังคม​และ​ความ​มั่นคง​ของ​มนุษย์ เปิด​ตัวโครงการ​ปาฏิหาริย์​แห่ง​ชีวิต ครั้ง​ที่ 3 โดย พนิ​ตา กำ​ภู ณ อยุธยา ปลัด​กระทรวง​การ​พัฒนา​สังคม​และ​ความ​มั่นคง​ของ​มนุษย์ เผย​ถึง​โครงการ “ปาฏิหาริย์​แห่ง​ชีวิต” (Miracle  of  Life) ว่า เริ่ม​ต้น​ครั้ง​แรก​ใน​ปี 2552 จาก​พระดำริ​ใน​ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่​ทรง​ให้​ความ​สำคัญ​ใน​การ​พัฒนา​เด็ก​และ​เยาวชน ซึ่ง​เป็น​ทรัพยากร​ของ​ประเทศ กรม​พัฒนา​สังคม​และ​สวัสดิการ จึง​นำ​พระดำริ​มา​สาน​ต่อ​และ​ได้​ริเริ่ม​โครงการ​ปาฏิหาริย์​แห่ง​ชีวิต​ ขึ้น เพื่อ​ส่งเสริม​สนับสนุน​และ​เปิด​โอกาส​ให้​เยาวชน​ได้​รับ​การ​พัฒนา​ศักยภาพ​ของ​ตน​เองเกิด​การ​รวม​กลุ่ม​เพื่อ​สร้าง​ประโยชน์​แก่​ตน​เองครอบครัว​และ​สังคม รวม​ทั้ง​สามารถ​สร้าง​ปาฏิหาริย์​แห่ง​ชีวิตจาก​การ​เป็น “ผู้​รับ” มา​เป็น “ผู้​ให้” ส่งเสริมสนับสนุน

โดย​โครง​การ​ปาฏิหาริย์​แห่ง​ชีวิต ครั้ง​ที่ 3 ถือ​เป็น​การ​ขยาย​ผล​และ​ต่อ​ยอด​ความ​สำเร็จ​ของ​โครงการ​ปาฏิหาริย์​แห่ง ​ชีวิต​จาก​ครั้ง​ที่ 1 และ 2 ซึ่ง​ครั้ง​นี้​ยัง​คง​มุ่ง​เน้น​การ​สร้าง​พื้นที่​กิจกรรม เพื่อ​พัฒนา​ศักยภาพ​เด็ก​และ​เยาวชน​อย่าง​ไม่​มี​ข้อ​จำกัดภาย​ใต้​แนว​คิด​ของ 3 คำ​สำคัญ คือ HEAD หมาย​ถึง​ทำให้​เกิด​ภาวะ​ความ​คิด​การ​เป็น​ผู้​นำมี​ความ​ริเริ่มสร้างสรรค์ HEART หมาย​ถึง​การ​มี​คุณธรรม จริยธรรม และ​จิต​อาสา HAND หมาย​ถึง​การ​ลงมือ​ปฏิบัติ​ให้​เกิด​ปาฏิหาริย์​แห่ง​ชีวิต เน้น​กลุ่ม​เด็ก​และ​เยาวชน​อายุ​ตั้งแต่ 13-18 ปี​ทั่ว​ประเทศ และ​เปิด​โอกาส​ให้​เด็ก​และ​เยาวชน​จาก​สถาน​สงเคราะห์​ได้​เข้า​ร่วม​ โครงการ​อย่าง​เป็น​รูปธรรม เพื่อ​ให้​เกิด​การ​เรียนรู้​ซึ่ง​กันและกัน​ของ​เยาวชน​จาก​ใน​และ​นอก​ สถาน​สงเคราะห์​เป็น​ครั้ง​แรก โดย​เปิด​รับ​สมัคร​เยาวชน​ทั่ว​ประเทศ​เข้า​ร่วม​โครงการ​ระหว่าง​นี้​ถึง​ เดือน​มิถุนายน  ผู้​สนใจ​สามารถ​เข้า​ร่วม​โครงการ โดย​สอบ​ถาม​ข้อมูล​เพิ่มเติม​ได้ที่​อี​เมล miracleoflife2554@live.com หรือ​เว็บไซต์ www.miracleoflife.org

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น